Consider me a satellite, forever orbiting

O dabar aš noriu pasidalinti tokiais dalykais, kuriais dalintis I. žadėjau jau prieš kokį pusmetį. Paskiau vieną dailų šeštadienį apie tokius rimtus dalykus kalbėjome ir su A. Pripasakojau ir prirodžiau jai, kokie nuostabūs būna kai kurie blynai, o tada kurį laiką (t.y., iki šiandien, kai lauke griaudžia žaibuoja, kaimynai stovi prie langų per visą sieną […]